Młodzi Informatycy na start!


Galeria zdjęć


Reportaż w Pryzmacie (1)

Reportaż w Pryzmacie (2)


Program Warsztatów

Lista zakwalifikowanych referatów


Jeżeli:
  • Jesteś uczniem liceum/technikum
  • Jesteś studentem pierwszych lat studiów
  • Twoją pasją jest informatyka,

to 7 września 2015r zapraszamy Cię na pierwsze, wyjątkowe Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Rektora Politechniki Wrocławskiej - prof. Tadeusza Więckowskiego oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania - prof. Zdzisława Szalbierza.

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków są informatyczną konferencją naukową organizowaną przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem DWMI jest spotkanie ambitnych i zdolnych uczniów zainteresowanych informatyką, którzy zajmują się zagadnieniami badawczymi w tej dziedzinie. Podczas Warsztatów będą oni mogli zaprezentować swoje prace, podyskutować o nich oraz wysłuchać prelekcji na temat aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych we Wrocławiu i na świecie.

Ważne daty:
  • Nadsyłanie referatów: 19.06.2015 30.06.2015
  • Decyzje kwalifikacyjne: 30.06.2015 10.07.2015
  • Nadsyłanie wersji końcowych: 15.07.2015 25.07.2015
  • Rejestracja uczestników: 15.07.2015 25.07.2015
  • Warsztaty: 7.09.2015


Aby wziąć udział w DWMI należy przygotować abstrakt (max. 3 strony A4) w języku polskim opisujący prowadzone prace badawcze z zakresu informatyki.

Przygotowane referaty należy przesłać w formie elektronicznej do 19 czerwca 2015 30 czerwca 2015 na adres: bernadetta.maleszka@pwr.edu.pl

Udział w Dolnośląskich Warsztatach Młodych Informatyków 2015 jest bezpłatny.
Zapraszamy!
Patronat honorowy:
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia
 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski,
Rektor Politechniki Wrocławskiej
 
Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, Prof. PWr,
Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr

Przewodniczący:
Dr inż. Agnieszka Bienkowska, Prodziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr
 
Mgr Michał Głowacki,
Dyrektor III LO we Wrocławiu

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen
(Przewodniczący)
Prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka
Dr hab. inż. Bogdan Trawiński
Dr inż. Dariusz Król
Dr inż. Marcin Hernes
Dr inż. Marcin Maleszka
Dr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska

Komitet organizacyjny:
Dr inż. Bernadetta Maleszka
Mgr Dorota Matloch
Mgr inż. Jarosław Bernacki

Sponsorzy: